SOTRO თვითწებვადი ლენტი GOLD 120°С PLUS

აღწერა:

თვითწებვადი ლენტი გამოიყენება ზედაპირის დასაცავად ნებისმიერი სამღებრო სამუშაოების დროს , სამშენებლო და საწარმოო პირობებში, ასევე საავტომობილო ინდუსტრიაში 120 ° C ტემპერატურაზე.
კატეგორიები: ,