SOTRO თვითწებვადი ლენტი CLASSIC.

აღწერა:

თვითწებვადი ლენტი გამოიყენება ზედაპირის დასაცავად ნებისმიერი სამღებრო სამუშაოების დროს , სამშენებლო და საწარმოო პირობებში, ასევე საავტომობილო ინდუსტრიაში 80 ° C ტემპერატურაზე.
კატეგორიები: ,