ძარის დამცავები

  • RANAL ANTIGRAVITEX

    მაღალი ხარისხის ძარის დამცავი საშუალება, რომელიც შეიცავს სინთეტიკურ ფისებს. გაშრობის შემდეგ წარმოადგენს კენჭების, ქვიშის, ყინვისაგან და სხვა საფრთხეებისგან დამცავ საშუალებას. კარგად იცავს ძარას კოროზიისაგან. მას აქვს აკუსტიკური თვისება. კარგად გაშრობის შემდეგ შეიძლება დაიფაროს ნებისმიერი სახის ლაქით.