FOLIA

 • შესაფუთი ცელოფანი

  შესაფუთი ცელოფანი FOLIA
  გამოიყენება სამღებრო სამუშაოების დროს, როგორც საყოფაცხოვრებო, ისე საავტომობილო ინდუსტრიაში.

  ზომა: 4×5, 4×7

 • ცელოფანი FOLIA

  გამოიყენება ნებისმიერი საგნის ან ობიექტის საღებავებით ან სხვა დაბინძურების საშიშროებისაგან.
  ზომა: 4×5;4×7